Vinland Golf School 2013

28.4. - 4.5.2013      Cihelny

16. - 22.6.2013       Cihelny