Graphics & Design

Bezbřehý potenciál naší tvorby rozradostní oko každého klienta. Umíme pracovat volně podle ideového záměru při vytváření corporate identity – tedy toho, jak klient vypadá před veřejností od loga firmy až třeba po design jeho automobilů. Zhotovíme celý grafický manuál, podle kterého se klient dlouhodobě jednotně prezentuje navenek. A když už manuál máte – umíme i tvořit podle jeho pravidel tak, že neporušíme základní daný design, ale dále ho rozvíjíme.